Læsehunde modtager Egmont Fondens initiativlegat

Hunde, der hjælper børn til at blive bedre læsere, er blevet et populært fænomen og skal kunne bruges af langt flere fremover.

Successen med Læsehunde, der hjælper børn med læsevanskeligheder, får nu et skub i ryggen og optages i Egmont Fondens Spireprogram med en bevilling på 105.700 kr.

Foreningen Læsehunde, der drives af udelukkende frivillige kræfter, har vist sig at være en succes, på de allerede 65 biblioteker og skoler landet over, der tilbyder aktiviteten. Med initiativlegatet får foreningen nu mulighed for at opbygge kapacitet i foreningen og styrke den frivillige indsats til gavn for de mange børn vi hjælper i dag og i fremtiden.

Idéen med frivillige læsehunde stammer fra USA, og har vist sig at være populær her i Danmark og allerede vist sig gavnlig for børn, der kæmper svære kampe med ord og bogstaver.

“Vi håber på og ønsker, at en Læsehund er noget, vi fremover kan tilbyde børn i hele landet, der har et behov for hjælp til læsningen. Vi oplever forældre, der henvender sig efter et forløb med en læsehund og fortæller, at deres barn har fået styrket motivationen til at træne læsningen og genfundet lysten til at tage i skole om morgenen. Dét er forudsætningen for at forbedre læsefærdigheden,” fortæller Caroline Amalie Falkenberg, der sammen med Signe Tholstrup Andreasen, stifter af foreningen, varetager den daglige drift, mens de også selv læser med egne hunde på det lokale bibliotek.

Foreningen Læsehunde forventer at kunne stille med op ca. 80 læsehunde inden årsskiftet fordelt på godt 70 biblioteker og skoler i Danmark.

Fakta om Læsehunde:

 • I 2017 fik mere end 300 børn hjælp af en læsehund
 • Barnet læser højt for hunden – hunden dømmer eller retter ikke
 • Læsehunde giver barnet gode læseoplevelser og læselysten tilbage
 • Læsningen foregår på et bibliotek eller en skole i nærheden af barnets bopæl
 • Hunden og ejeren arbejder frivilligt
 • Læsehundene er certificerede og godkendt af fagfolk
 • Læsehunde findes helt fra Frederikshavn i nord til Nakskov i syd, fra Esbjerg i vest og til Rønne i øst
 • Mange nye læsehunde er på vej ud på biblioteker i øjeblikket. 

Fakta om Egmont Fondens Spireprogram:

Egmont Fondens Spireprogram er for ildsjæle, personer eller organisationer, der har en konkret idé til at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed. Programmet er fleksibelt og er opdelt i forskellige bevillingstyper. Programmet har fokus på at udvikle, afprøve og udbrede nye koncepter. I programmet får man ud over økonomisk støtte også rådgivning, netværk og viden. Egmont Fondens Spireprogram har eksisteret siden oktober 2015. I løbet af de seneste to år har otte forskellige spireorganisationer samlet modtaget ca. 19 mio. kr. fordelt på 10 bevillinger. 

Et program med tre typer bevillinger

Programmet består af tre forskellige bevillingstyper, og man kan komme i betragtning til de forskellige bevillinger alt afhængigt af initiativets modenhed:

 • Initiativlegat
  Initiativlegatet er for enkeltpersoner eller organisationer, der har en god idé, som skal konceptualiseres. Formålet med Initiativlegatet er at give tid og mulighed for at udvikle, beskrive og konceptualisere idéen. Initiativlegatet er typisk i størrelsesordenen 50-150.000 kr. og kan fx bruges til frikøb, løn, aktivitetsudgifter og ekstern konsulentbistand. Initiativlegatet kan fx bruges som afsæt for at søge om en Konceptinvestering.
 • Konceptinvestering
  Konceptinvesteringer er for enkeltpersoner og organisationer, der har et nyt koncept, som skal afprøves og videreudvikles. Formålet med konceptinvesteringen er at give mulighed for kvalificeret brugerinvolvering, forretningsudvikling og organisationsudvikling. Konceptinvesteringen er typisk i størrelsesordenen 0,5-1,0 mio. kr. og kan fx bruges til lønudgifter, konsulentbistand, faglig sparring og aktivitetsudgifter i en periode op til ét år. Konceptinvesteringen kan bruges til at kvalificere koncept og bevillingsmodtager til Ventureinvestering.
 • Ventureinvestering
  Ventureinvesteringer er for organisationer, som har et stærkt koncept og en lovende forretningsplan, men som har behov for kapacitetsopbygning for at videreudvikle og dokumentere sine aktiviteter med henblik på forankring og skalering. Ventureinvesteringen er typisk i størrelsesordenen 1-10 mio. kr. og strækker sig over flere år. Ventureinvesteringen kan fx anvendes til kapacitetsopbygning, udvikling, dokumentation, evaluering, drift og udbredelse.

Læs mere om Egmont Fondens Spireprogram på www.egmontfonden.dk