Esbjerg Bibliotekerne, afd. Hovedbiblioteket: Læsehunden Haiti

Haiti besøger Hovedbiblioteket efter aftale med Haitis ejer Lise-Lotte, som også vil være sammen med dit barn.

Lise-lotte sidder også i bestyrelsen for læsehunde.

Haiti er en sjov lille hund, der er virkelig god til at være rolig, og elsker at få en god historie. Efter læsningen plejer vi at sidde og hygge sammen med Haiti.

Haiti & Lise-lotte

Kender du et barn, som har lyst til at læse sammen med Haiti, er du velkommen til kontakte Foreningen Læsehunde